Szkolenie

Operator Żurawi Przenośnych – HDS

Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne słuchacza do obsługi żurawi przeładunkowych oraz do egzaminu organizowanego przez UDT dającego uprawnienia dla operatora żurawi przeładunkowych.

Czas trwania: 35 godzin
Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, a następnie egzaminem zewnętrznym przez Urząd Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu słuchacze szkolenia otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi „ Żurawi przeładunkowych".
___

Program kursu

Zakres tematyczny
Czas trwania

1. Ogólne wiadomości o dźwigach.

4 godziny

2. Budowa żurawia przenośnego

4 godziny

3. Urządzenia zabezpieczające

4 godziny

4. Eksploatacja żurawi przenośnych

4 godziny

5. Obsługa zawiesi

3 godziny

6. Wiadomości o dozorze technicznym

3 godziny

7. Wiadomości z zakresu BHP

3 godziny

8. Zajęcia praktyczne

10 godzin
Całkowity czas szkolenia:
35 godzin

Wymagania do rozpoczęcia kursu:
– ukończony 18 rok życia
– dobry stan zdrowia udokumentowany orzeczeniem lekarza uprawnionego  do wykonywania badań profilaktycznych

Na zlecenie organizujemy szkolenia w siedzibie Firmy w zorganizowanych grupach.

___

Zapisz się już teraz