Szkolenie

Operator podestów ruchomych

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, co pozwoli uzyskać zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi tych urządzeń.

Czas trwania: 34 godziny
Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, a następnie egzaminem zewnętrznym przez Urząd Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu słuchacze szkolenia otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi podestów ruchomych.
___

Program kursu

Zakres tematyczny
Czas trwania

1. Wiadomości o dozorze technicznym

2 godziny

2. Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego

2 godziny

3. Budowa maszyn

8 godzin

4. Eksploatacja

4 godziny

5. BHP

8 godzin

6. Zajęcia praktyczne

10 godzin
Całkowity czas szkolenia:
34 godziny
___

Program dodatkowego kursu

Zakres tematyczny
Czas trwania

1. Mechanika – droga, czas, prędkość, rodzaje ruchów, prędkość ruchów roboczych, równowaga sił, stateczność

 

2 godziny

2. Elektrotechnika – natężenie prądu, napięcie – różnica potencjałów, odporność, prawo Ohma, rodzaje prądu, rodzaje odbiorników prądu

2 godziny
Całkowity czas szkolenia dodatkowego:
4 godziny

Wymagania do rozpoczęcia kursu:
– ukończony 18 rok życia
– dobry stan zdrowia udokumentowany orzeczeniem lekarza uprawnionego  do wykonywania badań profilaktycznych
– znajomość tematyki z zakresu mechaniki oraz elektrotechniki (osoby nie posiadające odpowiedniego przygotowania w tym zakresie, zobowiązane są, do odbycia dodatkowego szkolenia)

Na zlecenie organizujemy szkolenia w siedzibie Firmy w zorganizowanych grupach.

___

Zapisz się już teraz