Szkolenie

Operator suwnic

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do sprawdzenia kwalifikacji przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi suwnic.

Czas trwania: 42 godziny
Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, a następnie egzaminem zewnętrznym przez Urząd Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu słuchacze szkolenia otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi „ Żurawi przeładunkowych".
___

Program kursu

Zakres tematyczny
Czas trwania

1. Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego

2 godziny

2. Wiadomości o dozorze technicznym

2 godziny

3. Maszynoznawstwo

8 godzin

4. Eksploatacja

12 godzin

5. BHP

8 godzin

6. Zajęcia praktyczne

10 godzin
Całkowity czas szkolenia:
42 godziny

Wymagania do rozpoczęcia kursu:
– ukończony 18 rok życia
– dobry stan zdrowia udokumentowany orzeczeniem lekarza uprawnionego  do wykonywania badań profilaktycznych

Na zlecenie organizujemy szkolenia w siedzibie Firmy w zorganizowanych grupach.

___

Zapisz się już teraz