Szkolenie

SEP

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do sprawdzenia kwalifikacji przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do uprawnienia elektryczne, energetyczne i gazowe

Czas trwania: 8 godzin
Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, a następnie egzaminem zewnętrznym przez Urząd Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu słuchacze szkolenia otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do uprawnienia elektryczne, energetyczne i gazowe ".
___

Program kursu

Zakres tematyczny
Czas trwania

1. Zagadnienia BHP-  Kodeks pracy

30 minut

2. Pierwsza pomoc przed medyczna

1 godzina

3. Przepisy organizacji pracy w energetyce

2 godziny

4. Ochrona porażeniowa

2 godziny

5. Urządzenia elektryczne – Eksploatacja urządzeń, rodzaje sieci

2 godziny

6. Pomiary elektryczne

30 minut
Całkowity czas szkolenia:
50 godzin

Wymagania do rozpoczęcia kursu:
– ukończony 18 rok życia
– dobry stan zdrowia udokumentowany orzeczeniem lekarza uprawnionego  do wykonywania badań profilaktycznych

Na zlecenie organizujemy szkolenia w siedzibie Firmy w zorganizowanych grupach.

___

Zapisz się już teraz