Szkolenie

Operator wózków jezdniowych II WJO

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, co pozwoli uzyskać zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem specjalizowanych kategorii II WJO.

Czas trwania: 38 godzin
Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym przez Urząd Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu UDT kursant otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne „ Operatora Wózków jezdniowych II WJO ".
___

Program kursu

Zakres tematyczny
Czas trwania

1. Wiadomości o dozorze technicznym

2 godziny

2.Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego

3 godziny

3. Typy stosowanych wózków jezdniowych

1 godzina

4. Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych

8 godzin

5. Czynności operatora przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu pracy

 

1 godzina

6. Czynności operatora w czasie pracy wózkami

1 godzina

7. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

1 godzina

8. Wiadomości z zakresu BHP

11 godzin

9. Zajęcia praktyczne

10 godzin
Całkowity czas szkolenia:
38 godzin

Wymagania do rozpoczęcia kursu:
– ukończony 18 rok życia
– dobry stan zdrowia udokumentowany orzeczeniem lekarza uprawnionego  do wykonywania badań profilaktycznych

Na zlecenie organizujemy szkolenia w siedzibie Firmy w zorganizowanych grupach.

___

Zapisz się już teraz