Szkolenie

Cukiernik

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu cukiernika. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał umiejętności praktyczne- będzie potrafił samodzielnie wykonać różne wyroby cukiernicze według różnych receptur.

Czas trwania: 150 godzin
Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym uczestnik otrzymuje zaświadczenie/certyfikat ukończenia kursu.
___

Program kursu

Zakres tematyczny
Czas trwania

1. Systemy bezpieczeństwa w produkcji żywności HACAP

10 godzin

2. Przepisy BHP z uwzględnieniem pomocy przedlekarskiej

10 godzin

3. Magazynowanie i ocena surowców. Przechowywanie ekspozycja wyrobów cukierniczych

10 godzin

4. Obsługa maszyn i urządzeń do produkcji ciast

4 godziny

5. Techniki wytwarzania różnych wyrobów ciastkarskich.

20 godzin

6. Wytwarzanie ciasta i wyrobów ciastkarskich. 

46 godzin

7. Sporządzenie kremów, mas i innych półproduktów

20 godzin

8. Przygotowanie deserów cukierniczych. Montaż, dekoracja i wykańczanie wyrobów ciastkarskich

20 godzin

9. Wytwarzanie ciast techniką tradycyjną

10 godzin
Całkowity czas szkolenia:
50 godzin

Na zlecenie organizujemy szkolenia w siedzibie Firmy w zorganizowanych grupach.

___

Zapisz się już teraz