Szkolenie

Kadry i płace

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu „Specjalisty ds. wynagrodzeń ”, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.

Czas trwania: 65 godzin
Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym uczestnik otrzymuje zaświadczenie/certyfikat ukończenia kursu „ Kadry i płace od podstaw ”
___

Program kursu

Zakres tematyczny
Czas trwania

1.  Specyfika pracy pracownika ds. Pracownika Kadr i Płac.

2 godziny

2. Podstawowe przepisy BHP Pracodawcy wobec Pracownika.

6 godzin

3. Podstawy prawne ubezpieczeń społecznych w Polsce. Rodzaje ubezpieczeń, rodzaje funduszy FP, FGŚP, FEP, wysokość składek, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, Rodzaje dokumentów zgłoszeniowych, rodzaje dokumentów rozliczeniowych.
Obsługa programu PŁATNIK – ćwiczenia, założenie kartoteki Płatnika, zgłaszanie ubezpieczonego, tworzenie raportów rozliczeniowych, wprowadzanie urlopów, okresów nieobecności, tworzenie wysyłki do ZUS.

17 godzin

4. Podstawy prawne prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

4 godziny

5. Lista płac jako charakterystyczny element Kadr i Płac; rodzaje list, rozliczanie wynagrodzeń z umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, rozliczanie dodatków.

7 godzin

6. Urlopy pracownicze – podstawy prawne, rozliczanie wynagrodzenia urlopowego.
Wynagrodzenie chorobowe- podstawy prawne, rozliczanie wynagrodzenia chorobowego.

6 godzin
Całkowity czas szkolenia:
65 godzin

Wymagania do rozpoczęcia kursu:
– ukończony 18 rok życia
– dobry stan zdrowia udokumentowany orzeczeniem lekarza uprawnionego  do wykonywania badań profilaktycznych

Na zlecenie organizujemy szkolenia w siedzibie Firmy w zorganizowanych grupach.

___

Zapisz się już teraz