Szkolenie

Księgowość

Celem kursu jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego. Przygotowanie ma charakter teoretyczny oraz praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw rachunkowości, a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisanej w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

Czas trwania: 92 godziny
Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym uczestnik otrzymuje zaświadczenie/certyfikat ukończenia kursu.
___

Program kursu

Zakres tematyczny
Czas trwania

1. Majątek i kapitały jednostki organizacyjnej

8 godzin

2. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

24 godziny

3. Rachunek kosztów

12 godzin

4. Inwentaryzacja. 

8 godzin

5. Sprawozdanie finansowe i analiza wskaźnikowa

16 godzin

6. Dokumentacja księgowa

8 godzin

7. Ewidencja księgowa w programie finansowo – księgowym

16 godzin
Całkowity czas szkolenia:
92 godziny

Na zlecenie organizujemy szkolenia w siedzibie Firmy w zorganizowanych grupach.

___

Zapisz się już teraz