Szkolenie

Pielęgnacja i konserwacja terenów zielonych

Celem kursu jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do wykonywania prac związanych z pielęgnacją terenów zieleni.

Czas trwania: 40 godzin
Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym uczestnik otrzymuje zaświadczenie/certyfikat ukończenia kursu.
___

Program kursu

Zakres tematyczny
Czas trwania

1. Walory dekoracyjne roślin. Sposoby podpierania i prowadzenia roślin.

1 godzina

2. Podstawowe grupy roślin stosowane w architekturze krajobrazu.

1 godzina

3. Gleba jako środowisko życia roślin.

1 godzina

4. Uprawa gleby.

1 godzina

5. Przygotowanie gleby pod rośliny.

1 godzina

6. Nawożenie roślin.

1 godzina

7. Chwasty i zwalczanie chwastów.

1 godzina

8. Kupowanie i sadzenie roślin.

1 godzina

9. Narzędzia ogrodnicze.

2 godziny

10. Cięcie roślin.

1 godzina

11. Grupy roślin.

1 godzina

12. Zakładanie trawnika.

1 godzina

13. Rozmnażanie roślin.

1 godzina

14. Ochrona roślin.

1 godzina

15. Przygotowanie roślin do zimy.

1 godzina

16. Zajęcia praktyczne.

24 godziny
Całkowity czas szkolenia:
40 godzin

Na zlecenie organizujemy szkolenia w siedzibie Firmy w zorganizowanych grupach.

___

Zapisz się już teraz