___

Pracownik biurowy

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pracy w charakterze Pracownika Magazynu oraz umożliwienie zdobycia praktycznych umiejętności i podstawowej wiedzy o pracy w magazynie.

Czas trwania: 40 godzin
Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym uczestnik otrzymuje zaświadczenie/certyfikat ukończenia szkolenia.
___

Program kursu

Zakres tematyczny
Czas trwania

1.  Pracownik biurowy – charakterystyka zawodu

5 godzin

2. BHP na stanowisku biurowym

5 godzin

3. Pracownik biurowy z niezbędną specjalizacją zamówień publicznych

5 godzin

4. Wprowadzenie do problematyki organizacji pracy biurowej –
– aspekty psychologiczne

5 godzin

5. Redagowanie pism

10 godzin

6. Obsługa typowych urządzeń biurowych oraz oprogramowania dedykowanego do biura

10 godzin
Całkowity czas szkolenia:
40 godzin
___

Zapisz się już teraz