Procedura reklamacyjna

1.   Zgłoszenia reklamacyjne należy składać nie później niż 7 dni od daty zakończenia
szkolenia w siedzibie firmy Omega Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała mieszczącej się w Krakowie przy
ul. Zakopiańskiej 9 lok. 312 w formie pisemnej lub mailowo na adres: centrumszkolenioweomega@onet.pl

2.   Reklamacji może podlegać:

*niewykonanie usługi szkoleniowej,
*częściowe wykonanie usługi szkoleniowej,
*niewykonanie z należytą starannością usługi szkoleniowej.

3.   Obowiązki leżące po stronie firmy Omega Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała podlegające reklamacji
są określone w regulaminie szkoleń.

4.   Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
*dane i adres uczestnika szkolenia,
*nazwa szkolenia, którego dotyczy reklamacja,
*powód reklamacji,
*opis zagadnienia reklamowanego.

5.   Zgłoszenie reklamacyjne wraz z dokumentami jest rozpatrywane pod kątem
słuszności roszczeń gwarancyjnych przez właściciela firmy Omega Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała
indywidualnie.

6.   Rozpatrzenie reklamacji na podstawie dostarczonej dokumentacji następuje w ciągu
14 dni roboczych od dnia odbioru zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku gdy
zgłoszenie reklamacyjne jest niekompletne lub zawiera istotne braki utrudniające
jego rozpatrzenie termin rozpatrzenia reklamacji liczony jest od dnia uzupełnienia
reklamacji przez zgłaszającego.

7.   O odrzuceniu reklamacji lub jej braku, zgłaszający reklamację jest informowany
pisemnie.

8.   Informacja pisemna jest wysyłana e – mailem, faksem lub pocztą, zgodnie z formą
wybraną przez zgłaszającego.

9.   W przypadku uznania roszczeń Uczestnika szkolenia z tytułu gwarancji, szkolenie
objęte reklamacją jest powtarzane zgodnie z programem szkolenia, z należytą
starannością na koszt firmy Omega Centrum Szkoleniowe Łukasz Dybała. 

10.   Jako dokument potwierdzający czynności reklamacyjne sporządzana jest ,,Karta
reklamacji” podpisana przez reklamującego oraz właściciela firmy.

Kontakt

Masz pytanie dotyczące szkolenia? Chcesz dowiedzieć się więcej lub wybrać dogodny dla Ciebie termin? Wystarczy mail lub telefon, a odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. 

Telefon:

519-088-540

Email:

centrumszkolenioweomega@onet.pl

Lokalizacja

Ul. Zakopiańska 9/312 30-418 Kraków

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki prywatności.
Jak używamy Ciasteczek
Pliki cookies
AKCEPTUJĘ