Szkolenie

Rezydent turystyczny

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przez uczestników niezbędnych do wykonywania zadań rezydenta turystycznego.

Czas trwania: 16 godzin
Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, po którym uczestnik otrzymuje zaświadczenie/certyfikat ukończenia kursu.
___

Program kursu

Zakres tematyczny
Czas trwania

1. Podstawowe zagadnienia dotyczące turystyki.

1 godzina

2. Wiedza o Polsce i świecie współczesnym, przepisy prawne w turystyce.

1 godzina

3. Obsługa i organizacja ruchu turystycznego, metodyka i technika pracy pilota wycieczek i rezydenta biura podróży.

2 godziny

4. Geografia turystyczna Polski i Europy.

2 godziny

5. Historia architektury, kultury i sztuki.

1 godzina

6. Ubezpieczenie w turystyce.

1 godzina

7. Bezpieczeństwo, profilaktyka i ochrona zdrowia, higiena w turystyce.

1 godzina

8. Pilot a grupa.

1 godzina

9. Ćwiczenia praktyczne stacjonarne.

6 godzin
Całkowity czas szkolenia:
16 godzin

Na zlecenie organizujemy szkolenia w siedzibie Firmy w zorganizowanych grupach.

___

Zapisz się już teraz